Likwidacja szkody komunikacyjnej krok po kroku

Kolizja samochodowa to sytuacja, której każdy z nas stara się uniknąć, jeśli jednak już się zdarzy warto wiedzieć jak zlikwidować szkody powstałe przy wypadku i jak wykorzystać w tym ubezpieczenie OC, które przecież każdy używany samochód musi posiadać.

Krok Pierwszy: Spisanie oświadczenia, protokołu kolizji

likwidacja szkody komunikacyjnejW przypadku gdy wina jest bezsprzeczna i sprawca wypadku przyznaje się do winy, wystarczy spisać oświadczenie, w którym potwierdza to na piśmie. Należy zebrać na nim takie informacje jak: dane sprawcy ( imię, nazwisko, adres zameldowania, nr dowodu osobistego lub pesel), numer polisy, data i okoliczności wypadku oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów. Należy także spisać okoliczności wypadku oraz uszkodzenia obu aut. Warto również porobić zdjęcia po wypadku oraz zebrać dane od świadków zdarzenia. Przykładowe oświadczenie może wyglądać następująco:

“Ja, Jan Kowalski (… – dane sprawcy) spowodowałem kolizję drogową, w której poszkodowany został (… – dane poszkodowanego). Dokładny Opis zdarzenia”
Podpisy

W przypadku, gdy nikt nie chce przyznać się do winy, należy wezwać policję, która ustali przebieg wydarzeń i wskaże sprawcę. Będzie mieć to też skutek w postaci wystawienia mandatu i punktów karnych dla sprawcy, dlatego o ile to możliwe warto załatwić tą sprawę polubownie.

Krok drugi: Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi

Gdy zebraliśmy wszystkie dane oraz sprawca został ustalony, należy to zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy chyba, że nasz ubezpieczyciel oferuje nam bezpośrednią likwidację szkód to wtedy, możemy przesłać wszystkie informacje naszemu towarzystwu.

Krok trzeci: Czekaj na decyzję

Możliwe, że w tym czasie ubezpieczyciel poprosi Cię o uzupełnienie niektórych danych, bądź zechce zapoznać się z dodatkowymi informacjami, w tym z relacjami świadków zdarzenia. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody. Wyjątkiem są tu sytuacje, kiedy nie udało się określić wszystkich okoliczności zdarzenia. Wtedy wypłata następuje w ciągu 14 dni od chwili ich ustalenia.

Krok czwarty: Wypłata odszkodowania

wypłata odszkodowaniaGdy już otrzymaliśmy odszkodowanie, warto sprawdzić czy jest to suma, która odpowiada kosztom, jakie ponieśliśmy w celu wyeliminowania szkody. Jeśli kwotę te uznajemy za nieadekwatną, możemy się odwołać od decyzji ubezpieczyciela, a w przypadku niepowodzenia tej drogi zawsze pozostaje ścieżka sądowa, w której również możemy dochodzić swojej racji.

 

powrót do strony głównej—->